Σε «λουκέτο» θα οδηγήσει τα μικρά νηπιαγωγεία της χώρας η ρύθμιση που κατατέθηκε από το Υπουργείου Παιδείας στη Βουλή, σύμφωνα με την οποία, από το νέο σχολικό έτος (2016 – 2017),  για να μπορέσει ένα νηπιαγωγείο να λειτουργήσει, θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 14 μαθητές, αντί για 7 που ισχύει σήμερα. Έτσι, δεκάδες νηπιαγωγεία της Ηλείας, αν ψηφιστεί η ρύθμιση, δε θα ανοίξουν και συνεπώς τα παιδιά θα στερηθούν το δικαίωμα φοίτησης, δεδομένου και του προβλήματος της μεταφοράς.

Σύμφωνα με την πρόταση του υπουργείου Παιδείας από την επόμενη χρονιά απαιτείται α) ένας νηπιαγωγός για τουλάχιστον 14 νήπια για τα αστικά κέντρα και β) πέντε νήπια σε σχολικές μονάδες απομακρυσμένων, δυσπρόσιτων και παραμεθόριων περιοχών ή περιοχών με δυσκολίες πρόσβασης. Μέχρι σήμερα η ρύθμιση προέβλεπε γενικά το λιγότερο επτά (και όχι πάνω από 25) νήπια ανά νηπιαγωγό.

Αυτό καταγγέλλουν οι εκπαιδευτικοί μετά τη ρύθμιση που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου για την έρευνα σύμφωνα με την οποία για πρώτη φορά εισάγεται διαφοροποίηση του αριθμού των νηπίων σε περίπτωση που πρόκειται για νηπιαγωγείο απομακρυσμένων, δυσπρόσιτων και παραμεθόριων περιοχών ή περιοχών με δυσκολίες πρόσβασης.

«Αρχίζουν λοιπόν αθρόες συγχωνεύσεις-καταργήσεις νηπιαγωγείων ιδιαίτερα στην επαρχία, στην οποία τα παιδιά θα υποχρεώνονται να διανύουν μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις για να φοιτήσουν σε νηπιαγωγείο με ό,τι κινδύνους εγκυμονεί αυτό» τονίζει το Δ.Σ. των Εκπαιδευτικών του Νομού Καστοριάς.

Από την πλευρά του το υπουργείο Παιδείας υποστηρίζει ότι η ρύθμιση αυτή συμβάλλει τα μέγιστα σε ορθολογική κατανομή του εκπαιδευτικού προσωπικού και εξοικονόμηση δαπανών.

Συμφώνα λοιπόν με το Σχέδιο Νόμου που κατέθεσε στη Βουλή στο άρθρο 35 που αφορά: ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ, αναφέρει:

Άρθρο 35
Ρύθμιση θεμάτων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

1. α) Η παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 (Α΄167), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ.18 του άρθρου 45 του ν.4264/2014 (Α΄118), αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Τα νηπιαγωγεία, ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών θέσεων των νηπιαγωγών, είναι μονοθεσία ή πολυθέσια. Η οργανικότητα των νηπιαγωγείων προσδιορίζεται με βάση την αντιστοιχία νηπιαγωγού προς αριθμό νηπίων και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) νηπιαγωγό για κάθε είκοσι πέντε (25) νήπια και όχι λιγότερο από: α) δέκα τέσσερα (14) νήπια και β) πέντε (5) νήπια σε σχολικές μονάδες απομακρυσμένων, δυσπρόσιτων και παραμεθόριων περιοχών ή περιοχών με δυσκολίες πρόσβασης ή περιοχών για τις οποίες απαιτείται μεταφορά/μετακίνηση νηπίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων. Την ευθύνη για την τήρηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα έχει ο οικείος Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο αριθμός των μαθητών που αντιστοιχεί σε κάθε νηπιαγωγό. Τα νηπιαγωγεία τα οποία λειτουργούν μέσα στα παιδικά κέντρα μπορεί να είναι μονοθέσια ή πολυθέσια, ανάλογα με τον αριθμό των νηπίων που φοιτούν και με βάση την αντιστοιχία μιας θέσης νηπιαγωγού προς είκοσι πέντε (25) νήπια».
β) Η ισχύς της παραγράφου αυτής άρχεται από το σχολικό έτος 2016-2017.

Συνεδριάζουν εκτάκτως την Πέμπτη ( 21/4 ) οι Νηπιαγωγοί Καστοριάς

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Καστοριάς , με αφορμή τη δημοσιοποίηση της απόφασης του υπουργείου, θα συνεδριάσουν εκτάκτως την Πέμπτη 21 Απριλίου στις 17:30 μμ στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς προκειμένου να συζητήσουν το σημαντικό αυτό θέμα και να λάβουν σχετική απόφαση. Αυτό τονίζουν στην ανακοίνωση που εξέδωσαν οι Εκπαιδευτικοί Καστοριάς η οποία αναφέρει τα εξής:

Συνάδελφοι, κατατέθηκε την Δευτέρα 11/4/2016 από το Υπουργείο Παιδείας το σχέδιο νόμου: «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» σύμφωνα με το οποίο αλλάζει η οργανικότητα των νηπιαγωγείων και διπλασιάζεται αυθαίρετα ο ελάχιστος αριθμός παιδιών για τη λειτουργία του Νηπιαγωγείου από τα 7 παιδιά που ίσχυε μέχρι πρότινος, στα 14 και μάλιστα δεν αναφέρεται σε κανένα σημείο η λέξη νήπια β ηλικίας, γεγονός που μας διαβεβαιώνει πως καμία πρόβλεψη δεν υπάρχει για την φοίτηση όλων των προνηπίων στο δημόσιο νηπιαγωγείο, παρά τις εξαγγελίες του Υπουργείου για δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή, πάγια διεκδίκηση του κλάδου.

Στόχος του Υπουργείου, κάτω από τη δημοσιονομική πίεση και τις μνημονιακές δεσμεύσεις, είναι το κλείσιμο νηπιαγωγείων και η συγχώνευση τμημάτων με ότι αυτό συνεπάγεται για την εκπαιδευτική διαδικασία, τις εργασιακές συνθήκες των νηπιαγωγών και τον οικογενειακό προγραμματισμό.

Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από την αιτιολογική έκθεση του νόμου που ορίζει ότι ο νόμος που κατατίθεται θα “συμβάλλει τα μέγιστα σε ορθολογική κατανομή του εκπαιδευτικού προσωπικού και εξοικονόμηση δαπανών”.

Η ποιότητα στην εκπαίδευση και η ισότιμη πρόσβαση όλων των νηπίων στο δημόσιο νηπιαγωγείο, δικαίωμα κατοχυρωμένο συνταγματικά για τους πολίτες αυτής της χώρας, θυσία στο βωμό της εξοικονόμησης δαπανών που επιτάσσουν τα μνημόνια.

Αποτελεί σίγουρο γεγονός πως

  • πολλά νηπιαγωγεία, ειδικά στην επαρχία, θα κλείσουν, με αποτέλεσμα τα νήπια να μπουν στη διαδικασία της μετακίνησης στο κοντινότερο νηπιαγωγείο που μπορεί να απέχει πολλά χιλιόμετρα από τον τόπο διαμονής τους.
  • Τμήματα θα συγχωνευτούν στον ανώτερο αριθμό που ορίζει ο νόμος, τα 25-27 παιδιά, γεγονός που θα δυσχεράνει την εκπαιδευτική διαδικασία.
  • Νηπιαγωγοί θα βρεθούν σε εργασιακή ανασφάλεια, αφού υπάρχει η προοπτική της αναγκαστικής μετακίνησης σε άλλο νομό ή άλλη εκπαιδευτική περιφέρεια.

Συνάδελφοι, αν ισχύσει αυτή η διάταξη, πολλά νηπιαγωγεία στο νομό μας θα κλείσουν και άλλα θα συγχωνευτούν. Οφείλουμε να αγωνιστούμε μαζί με τους γονείς και την τοπική κοινωνία για να αποτρέψουμε αυτό το τραγικό ενδεχόμενο.

Καλούμε όλες/ους τις/τους νηπιαγωγούς, την Πέμπτη 21 Απριλίου στις 5.30μ.μ. στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, για να συζητήσουμε τις εξελίξεις και να οργανώσουμε τη δράση μας.

Την Παρασκευή 22 Απριλίου στη 1.30μ.μ. συγκέντρωση στο χώρο στάθμευσης της πρώην Νομαρχίας, για να επιδώσουμε κείμενο διαμαρτυρίας στα γραφεία των βουλευτών Καστοριάς.

Απαιτούμε την απόσυρση της διάταξης του άρθρου 35 για τα Νηπιαγωγεία, γιατί θα επιφέρει πλήγμα στο Δημόσιο και Δωρεάν Νηπιαγωγείο.

Υπερασπιζόμαστε το δημόσιο και Δωρεάν Νηπιαγωγείο ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Απαιτούμε Δίχρονη Υποχρεωτική Δημόσια και Δωρεάν Προσχολική Αγωγή

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

You May Also Like

Φωτεινή Βασιλειάδου: Η “άγνωστη” κόρη της μεγάλης Γεωργίας Βασιλειάδου και η τεράστια ομοιότητα με τη μητέρα της

Φωτεινή Βασιλιάδου: Η κόρη της σπουδαίας ηθοποιού Γεωργίας Βασιλειάδου

«Δε νιώθω τα πόδια μου»: Το χτύπημα του Μπόμπαν Γιάνκοβιτς στη μπασκέτα που κανείς φίλαθλος δεν θα ξεπεράσει

Table of Contents Hide Η καριέρα του Μπόμπαν ΓιάνκοβιτςΤο προσωνύμιοΤο μοιραίο ατύχημα…

Θεσσαλονίκη: Διαδηλωτές έκαψαν σημαία του ΝΑΤΟ μπροστά από το προξενείο των ΗΠΑ

Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε σημαία του ΝΑΤΟ έξω από το Προξενείο των…

Σαντορίνη: Έστριψε να φωτογραφήσει την καλντέρα και σκότωσε ένα 34χρονο

Ένα ακόμη δυστύχημα που μεγαλώνει τη λίστα με τους θανάτους στον δρόμο…

Το εντυπωσιακό σπίτι στη Σαντορίνη που κάποτε ήταν σπηλιά.

Το αρχιτεκτονικό γραφείο Kapsimalis Architects που βάση του έχει τη Σαντορίνη, καταφέρνει και αναδεικνύει…

Θάνατος βρέφους στα Γρεβενά: «Δεν είχε κανένα πρόβλημα υγείας το μωρό μας» λέει η μητέρα

Σε κατάσταση σοκ οι γονείς του βρέφους 35 ημερών που πέθανε τις…

Εβρος: Αφησαν στην τύχη του το φράγμα που θα έσωζε την Δαδιά

Ο αναπλ. Καθηγητής του τμήματος Περιβάλλοντος του Ιονίου Παν/μίου και μέχρι πριν…

Παίρνουν με τα… αυγά οι Ολλανδοί τον Μπέζος επειδή θέλει να γκρεμίσει ιστορική γέφυρα για να περάσει το νέο του κότερο

Μπλοκαρισμένο στο ναυπηγείο όπου κατασκευάστηκε παραμένει το 127 μέτρων υπερπολυτελές γιοτ του…

Προσλήψεις αναπληρωτών 2020 – Γ Φάση – Τα 7.262 ονόματα

Προσλήψεις αναπληρωτών 2020 – Γ Φάση – Τα 7.262 ονόματα

«Διέλυσε» με λίγα λόγια τον Πορτοσάλτε ο διασωθείς των Τεμπών Άγγελος Τσιαμούρας

«Είσαι σοβαρός; Λες τέτοια πράγματα σε γονείς που έχασαν τα παιδιά τους;»