Για τον στρατηγικό σχεδιασμό που αποτελεί το πρώτο στάδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος και στον οποίο αποτυπώνονται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, το όραμα και οι στρατηγικές προτεραιότητες, με κοινό στόχο όλων την μεγιστοποίηση της ανάπτυξης στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας αναφέρθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και Εμπορίου κα Αμαλία Κούσκουρα κατά την εισήγησή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο στα τέλη του Ιανουαρίου, ένας στρατηγικός σχεδιασμός ο οποίος όπως τόνισε ‘’ αποτελεί εργαλείο προώθησης της εσωτερικής και περιφερειακής ανάπτυξης της Περιφέρειάς μας. Αποτελεί το πενταετές σχέδιο δράσης που αντανακλά το όραμα της περιφερειακής αρχής και των προτεραιοτήτων του αναπτυξιακού της σχεδιασμού. Συνιστά βασικό αναπτυξιακό εργαλείο ενσωματώνοντας τις κατευθύνσεις και πολιτικές προτεραιότητες της ηγεσίας της περιφέρειας με τη δομή του να ακολουθεί τη δομή των θεματικών στόχων του νέου ΕΣΠΑ και της στρατηγικής της Ευρώπης 2020 ”.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πριν περίπου δύο εβδομάδες έθεσε σε δημόσια διαβούλευση και συγκεκριμένα από τις 8 έως τις 29 Φεβρουαρίου 2016, το κείμενο του Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού που αφορά την Α΄ Φάση του Επιχειρησιακού της Προγράμματος 2015-2019. Εγκαινιάζοντας τη νέα εποχή της αμεσότερης επικοινωνίας και λήψης αποφάσεων και με την πεποίθηση πως «Μαζί παίρνουμε καλύτερες αποφάσεις για τον τόπο μας», η Περιφέρεια κάλεσε όλους τους πολίτες, τις ενώσεις πολιτών, τους τοπικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς να συμμετάσχουν ενεργά και παραγωγικά σε έναν ουσιαστικό διάλογο για τους στόχους, τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και τη στρατηγική της Δυτικής Μακεδονίας για τα επόμενα χρόνια.

Η κα Κούσκουρα νωρίτερα στην εισήγησή της για την καταρχήν έγκριση του Στρατηγικού Σχεδιασμού είχε παρουσιάσει αναλυτικότατα τη μεθοδολογία του αναπτυξιακού προγραμματισμού αλλά και τις δράσεις για την επίτευξη της περιφερειακής ανάπτυξης και τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της Περιφέρειας, μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την απλούστευση των διαδικασιών και την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών στους πολίτες. Οι ιεραρχημένες προτεραιότητές αποτυπώνονται με βάση την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και των κρίσιμων ζητημάτων ανάπτυξης της περιοχής.

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να εξυπηρετούν όπως τόνισε η Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας και Εμπορίου ‘’ το Αναπτυξιακό όραμα για «μια ισχυρή Περιφέρεια με ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό, με διατηρήσιμη, ανταγωνιστική περιφερειακή οικονομία με βιώσιμες θέσεις εργασίας, ποιοτικό περιβάλλον και κοινωνική συνοχή. H Περιφερειακή Αρχή έχει θέσει ως αποστολή της την υλοποίηση του σχεδιασμού με την ευρύτερη πολιτική και κοινωνική συναίνεση και με την καλύτερη και αποδοτικότερη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων που θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση του κοινωνικού, φυσικού, πολιτιστικού, ενεργειακού και παραγωγικού της κεφαλαίου δημιουργώντας επιπρόσθετα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Στόχος μας η εφαρμογή κάθετων πολιτικών για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Επιδιώκουμε την εφαρμογή διαφοροποιημένων πολιτικών ανά Περιφέρεια προκειμένου να είναι στοχοθετημένες και εξειδικευμένες.’’

Η άποψη της Περιφέρειας, όπως εκφράζεται από τον Περιφερειάρχη, συγκλίνει στο ότι η ανάπτυξη πρέπει να δομηθεί εκεί όπου υπάρχουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα προκειμένου να έχουμε πολλαπλασιαστικά οφέλη, με γνώμονα τις ανάγκες των πολιτών και την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Περιφέρειάς μας που τη διαφοροποιούν από τις άλλες Περιφέρειες.

Στα κρίσιμα θέματα κοινωνικής μέριμνας, υγείας, παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού που απασχολούν την Δυτική Μακεδονία και πολύ περισσότερο τον Νομό Καστοριάς η κα Αμαλία Κούσκουρα παρουσίασε ένα σχέδιο στη βάση των αρχών της ισότητας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των πόρων ώστε να καταστούν ανοικτά και προσβάσιμα σε όλη την κοινωνία και να αποτελούν μέρος της καθημερινής ζωής των πολιτών.

Όσο αναφορά για τον Τουρισμό που αποτελεί επίσης ένα σημαντικό κομμάτι για την περιοχή μας η κα Κούσκουρα έκανε λόγο για ‘’ ανάπτυξη διατομεακών συνεργειών στον τουρισμό για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος ως διακριτού, ελκυστικού και “αυθεντικού”, με αξιοποίηση του πλούσιου φυσικού πλούτου και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, αναμένουμε την πολλαπλασιαστική συμβολή στην απασχόληση και στην επιτόπου προώθηση – κατανάλωση της αγροτικής παραγωγής.

Με σεβασμό και στήριξη των συμπολιτών μας που ανήκουν σε ευπαθείς και πληττόμενες από την οικονομική και κοινωνική κρίση ομάδες, λαμβάνουμε υπόψη τις δράσεις κατά της φτώχειας με υλοποίηση δομών και προγραμμάτων, στοχευμένες κοινωνικές και προνοιακές υπηρεσίες και παροχές, με τον ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό και με την εκπόνηση περιφερειακής στρατηγικής κοινωνικής ένταξης στη Δυτική Μακεδονία.’’

Για το μεγάλα θέματα της υγείας που ταλανίζουν την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τις τελευταίες ημέρες και την πόλη μας την Καστοριά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο με τις ελλείψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού κατά την εισήγησή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο η κα Κούσκουρα τόνισε για τα ζητήματα της υγείας, του πολυτιμότερου κοινωνικού αγαθού το οποίο για εμάς είναι αδιαπραγμάτευτο ‘’ στοχεύουμε στην αναδιάταξη του υφιστάμενου εθνικού μοντέλου παροχής υπηρεσιών υγείας προς την κατεύθυνση δημιουργίας ολοκληρωμένου συστήματος περιφερειακής διοίκησης προκειμένου να υπάρξει βελτίωση της υγείας και των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών της Περιφέρειάς μας, μείωση των ανισοτήτων και τελικά βιωσιμότητα του Εθνικού συστήματος υγείας για τις επόμενες γενιές.’’

Επίσης μίλησε για την ένταξη της γνώσης στην παραγωγική διαδικασία, την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας που έχουν ως πυλώνες τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και τα Ερευνητικά Κέντρα, τα Επιστημονικά Επιμελητήρια αλλά και τους Αναπτυξιακούς Φορείς της Περιφέρειάς μας.

Στα θέματα ανάπτυξης και απασχόλησης, η στρατηγική της Περιφέρειας είναι εστιασμένη στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και στη μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας.

Τέλος, η κα Κούσκουρα ανέφερε ότι ‘’ για να μπορούμε να είμαστε περισσότερο αποτελεσματικοί και επομένως χρήσιμοι προωθούμε, σε διοικητικό και λειτουργικό επίπεδο, δημόσια και ανοικτή διοίκηση για τους πολίτες και τους επιχειρηματίες υιοθετώντας σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και εφαρμόζοντας το πρόγραμμα ανοικτής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη’’

 

Συνεχίζεται η δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, από τις 8 έως τις 29 Φεβρουαρίου 2016, το κείμενο του Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού που αφορά την Α΄ Φάση του Επιχειρησιακού της Προγράμματος 2015-2019.

Εγκαινιάζοντας τη νέα εποχή της αμεσότερης επικοινωνίας και λήψης αποφάσεων και με την πεποίθηση πως «Μαζί παίρνουμε καλύτερες αποφάσεις για τον τόπο μας», η Περιφέρεια καλεί όλους τους πολίτες, τις ενώσεις πολιτών, τους τοπικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς να συμμετάσχουν ενεργά και παραγωγικά σε έναν ουσιαστικό διάλογο για τους στόχους, τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και τη στρατηγική της Δυτικής Μακεδονίας για τα επόμενα χρόνια.

Στο επίκεντρο του αναπτυξιακού οράματος της Περιφερειακής Αρχής βρίσκεται ο ανθρώπινος παράγοντας, από τον οποίο ξεκινά και στον οποίο καταλήγει κάθε αναπτυξιακή πολιτική. Για το λόγο αυτό, επιδιώκεται η ευρύτερη δυνατή κοινωνική συμμετοχή, με την κατάθεση προτάσεων, ιδεών και προβληματισμών που θα εμπλουτίσουν τον αναπτυξιακό σχεδιασμό και θα συμβάλλουν στην ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, προδιαγράφοντας τη βιωσιμότητά του.

Οι εμπειρίες, οι γνώσεις και οι ικανότητες όλων των εμπλεκομένων μερών (πολιτών και φορέων) έχουν τη δυναμική να βοηθήσουν καθοριστικά την Περιφέρεια να λάβει καλύτερες αποφάσεις, ώστε να ανταποκριθεί με επιτυχία στον αναπτυξιακό της ρόλο, με γνώμονα πάντα τις ανάγκες και τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών της.

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός αποτελεί προπαρασκευαστική πράξη της διαδικασίας κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και η ουσία του είναι να περιγράψει το πλαίσιο που συνοψίζει τις στρατηγικές επιλογές της Περιφέρειας και να καταγράψει τις δυνατότητες υλοποίησης των στρατηγικών αυτών επιλογών τα επόμενα χρόνια. Με βάση τις κατευθύνσεις και τους άξονες προτεραιότητας του Στρατηγικού Σχεδιασμού και τις προτάσεις που θα κατατεθούν κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης, θα συνταχθεί και θα εγκριθεί η Β΄ Φάση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, ο οποίος θα περιλαμβάνει τις απαραίτητες δράσεις (έργα, μελέτες, ενέργειες) σε όλους τους αναπτυξιακούς τομείς που θα εξειδικεύουν τη στρατηγική της Περιφέρειας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέλθουν στο διαδικτυακό χώρο της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης (http://www.orizontespress.gr/opengov.pdm.gov.gr/cons/) και, αφού συμβουλευτούν το σχετικό υλικό,:

Α. να αξιολογήσουν και να εμπλουτίσουν το κείμενο του Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού, διατυπώνοντας την άποψη και τα σχόλιά τους επί των επιμέρους ενοτήτων, όπως παρουσιάζονται στην πλατφόρμα.

Εναλλακτικά, οι όποιες παρατηρήσεις μπορούν να κατατεθούν ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά στις παρακάτω διευθύνσεις, σημειώνοντας την ενότητα του Σχεδίου στην οποία αναφέρονται:

Ταχυδρομικά στην:

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής

Περιοχή ΖΕΠ

50 100 Κοζάνη ή

Ηλεκτρονικά, αποστέλλοντας το αρχείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Β. να καταθέσουν τις προτάσεις τους για συγκεκριμένες δράσεις (έργα, μελέτες, ενέργειες) που εκτιμάται ότι μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του Στρατηγικού Σχεδιασμού, ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά, υποβάλλοντας συμπληρωμένο το σχετικό ερωτηματολόγιο προτάσεων, το οποίο υπάρχει και στην πλατφόρμα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

You May Also Like

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

«Τεχνολογίες Διαδικτύου των πραγμάτων και αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στη διαχείριση υδάτινων πόρων».

Ανακοίνωση του Εθνικού Συνδέσμου Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Δυτικής Μακεδονίας 1912-1949

Ανακοίνωση του Εθνικού Συνδέσμου Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Δυτικής Μακεδονίας 1912-1949

Φτύσε για κάτι που αξίζει: 2η εκδήλωση δειγματοληψίας για μυελό των οστών στις 14 Αυγούστου

Το καλοκαίρι αυτό σηματοδοτεί για εμάς, τα παιδιά του 1998, την αρχή…

Στην εκδήλωση του Ιδρύματος «Μαριάννας Βαρδινογιάννη»  ο Ζήσης Τζηκαλάγιας

Στην εκδήλωση του Ιδρύματος «Μαριάννας Βαρδινογιάννη»  ο Ζήσης Τζηκαλάγιας

Έρχεται σκόνη από την Αφρική. Ενημέρωση από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει:

Αναλυτικά τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων για την επόμενη εβδομάδα στην Π.Ε. Καστοριάς

Αναλυτικά τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων για την επόμενη εβδομάδα στην…

Συναυλία του συγκροτήματος “2 Ζωές” για τα δικαιώματα του παιδιού

Το μπαρ-καφέ Prague Draft Kastoria και η μπάντα «2 ζωές», στηρίζουν τον…

ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΑ 100 ΕΚ. € ΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ “ΠΑΓΕΤΟ ΑΝΟΙΞΗ 2021”

ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΑ 100 ΕΚ. € ΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ “ΠΑΓΕΤΟ ΑΝΟΙΞΗ 2021”