Μία διαφορετική άποψη του σταυρού που τοποθετήθηκε στο “μαύρο” βουνό των Μανιάκων (φωτο)

Φωτογραφία: Απόστολος Ν.