ΟΑΕΔ: Στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας – Φεβρουάριος 2021

 

 

Α.  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

 

 

1. Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Φεβρουάριο 2021, ανήλθε σε 1.102.317 άτομα. Από αυτά 569.961 (ποσοστό 51,71%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο  του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 532.356 (ποσοστό 48,29%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 406.700  (ποσοστό 36,90%) και οι  γυναίκες ανέρχονται σε 695.617  (ποσοστό 63,10%).

 

2. Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Φεβρουάριο 2021, ανήλθε σε 45.474 άτομα. Οι άνδρες ανέρχονται σε 14.211  (ποσοστό 31,25%) και οι γυναίκες σε 31.263  (ποσοστό 68,75%).

3. Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων[1],  για τον μήνα Φεβρουάριο 2021,  (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 228.665 άτομα, από τα οποία οι 121.398 (ποσοστό 53,09%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 107.267 (ποσοστό 46,91%) είναι εποχικοί τουριστικών  επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 99.303 (ποσοστό 43,33%)  και οι γυναίκες σε 129.362  (ποσοστό 56,57%).

 

Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 102.845  (ποσοστό 44,98%) είναι κοινοί, 2.798 (ποσοστό 1,22%) είναι οικοδόμοι, 107.267 (ποσοστό 46,91%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 13.986 (ποσοστό 6,12%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 1.610 (ποσοστό 0,70%) είναι εκπαιδευτικοί, και 159 (ποσοστό 0,07%) είναι λοιποί.             

 

 

 

Β: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2021

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

2021

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

2021

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ

1.171.617

1.147.791

-23.826

-2,03%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

232.870

228.665

-4.205

-1,81%

 

 

Γ: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2020

 

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

2020

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

2021

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ

1.130.479

1.147.791

17.312

1,53%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

233.416

228.665

-4.751

-2,04%

 

 

 

Δ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

 

 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Ποσοστό %

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Ποσοστό %

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Ποσοστό %

Άνδρες

406.700

36,90%

14.211

31,25%

99.303

43,43%

Γυναίκες

695.617

63,10%

31.263

68,75%

129.362

56,57%

Σύνολο

 

1.102.317

100,00%

45.474

100,00%

228.665

100,00%

 

 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Ποσοστό %

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Ποσοστό %

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Ποσοστό %

15-19  ετών

8.378

0,76%

9

0,02%

624

0,27%

20-24  ετών

70.860

6,43%

1.216

2,67%

15.498

6,78%

25-29 ετών

114.592

10,40%

1.910

4,20%

29.780

13,02%

30-44  ετών

394.031

35,75%

11.267

24,78%

93.260

40,78%

45-54 ετών

268.064

24,32%

10.688

23,50%

56.899

24,88%

55-64 ετών

199.923

18,14%

13.760

30,26%

29.960

13,10%

65 ετών και άνω

46.469

4,22%

6.624

14,57%

2.644

1,16%

Σύνολο

 

1.102.317

100,00%

45.474

100,00%

228.665

100,00%

 

 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Ποσοστό %

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Ποσοστό %

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Ποσοστό %

Χωρίς εκπαίδευση

 

98.876

8,97%

7.328

16,11%

12.556

5,49%

Υποχρεωτική εκπαίδευση

(έως 3η Γυμνασίου)

314.435

28,52%

17.875

39,31%

64.928

28,39%

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

519.357

47,12%

16.530

36,35%

114.866

50,23%

Τριτοβάθμια εκπαίδευση

169.649

15,39%

3.741

8,23%

36.315

15,88%

Σύνολο

 

1.102.317

100,00%

45.474

100,00%

228.665

100,00%

 

 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Ποσοστό %

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Ποσοστό %

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Ποσοστό %

Έλληνες Υπήκοοι

 

943.760

85,62%

38.967

85,69%

185.137

80,96%

Υπήκοοι χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης

29.132

2,64%

1.157

2,54%

9.183

4,02%

Υπήκοοι τρίτων χωρών

129.425

11,74%

5.350

11,76%

34.345

15,02%

Σύνολο

 

1.102.317

100,00%

45.474

100,00%

228.665

100,00%

 

 

 

 

Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία στο σύνολο της χώρας και σε επίπεδο Περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις εγγεγραμμένης ανεργίας, βλ. www.oaed.gr  /Στατιστικά/Στατιστικά Στοιχεία.