Καλό Παράδεισο…

Καλό παράδεισο, θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια.