«Έρευνα και Καινοτομία στις μεγάλες προτεραιότητες της Νέας Δημοκρατίας». Εισήγηση της Μαρίας Αντωνίου στην αρμόδια Επιτροπή

 

Στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας, συμμετείχε η Μαρία Αντωνίου όπου πραγματοποιήθηκε συζήτηση επί των εισηγήσεων που θα συμπεριληφθούν για έγκριση στην Έκθεση της Επιτροπής, οι οποίες αποτυπώνουν τον απολογισμό των εργασιών της Επιτροπής κατά την προηγούμενη Κοινοβουλευτική Περίοδο.

 

«Στη Νέα Δημοκρατία έχουμε θέσει την Έρευνα και την Καινοτομίας στις μεγάλες μας προτεραιότητες, θεωρώντας ότι μπορούν να συντελέσουν αποφασιστικά στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας μας», σημείωσε η Μαρία Αντωνίου, τονίζοντας ότι «κύριος στόχος είναι το πώς θα επιτευχθεί η περίφημη σύζευξη και η διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή, την επιχειρηματικότητα και την αγορά εργασίας για να καταπολεμηθεί επιτέλους και το brain drain».