Παραδόθηκε στο Δήμο Νεστορίου η Τεχνοοικονομική έκθεση για την κατασκευή κτιρίου πολλαπλών χρήσεων σε αύλειο χώρο Δημοτικού Σχολείου

Παραδόθηκε την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018, από στελέχη του 9ου λόχου της 9ης Ταξιαρχίας Πεζικού  στον Δήμαρχο Νεστορίου Πασχάλη Γκέτσιο, Τεχνοοικονομική έκθεση για την κατασκευή κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στον αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Νεστορίου.

Ο Δήμαρχος ευχαριστεί τον κ. Καζάνα Σταύρο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό MSc, που συνέταξε την έκθεση και τον Διοικητή του 9ου Λόχου Μηχανικού Ταγματάρχη Θεοδώρου Γεώργιο.