Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθειας υλικών οδικής σήμανσης για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΔΜ.

Ο Προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 81.981,98€ (συμπ ΦΠΑ).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους Οικονομικούς Φορείς Ηλεκτρονικά, μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν. 4155/2013, το άρθρο 11 της αρίθμ. Π1/2390/2013 (Α,2677) και τον Ν. 4412/16, όπως ισχύουν.

  • Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών: ΑΜΕΣΑ
  • Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα Υποβολής Προσφορών: 19/7/2022 και ώρα 15:00 μ.μ.
  • Αποσφράγιση Προσφορών 26/7/2022.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής Ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η σύμβαση θα ισχύει μέχρι εξαντλήσεως της σχετικής πίστωσης.

Κάθε Ηλεκτρονική Προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής που θα καλύπτει το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με την Διακήρυξη.

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι  10 μήνες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές. Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον  προϋπολογισμό  της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η πληρωμή θα γίνει σε Ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών. Αναλυτικότερες πληροφορίες στην αριθμ. 8/2022 Διακήρυξη.

 

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 

 

 

 

 

                        Κασαπίδης Γεώργιος

 

 

You May Also Like

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε ημερίδα στο αμφιθέατρο «Σπύρος Αρσένης» του Πανεπιστημίου στα  Κοίλα Κοζάνης.

Θέμα: «Γυναίκα και Άδηλα Στερεότυπα στη Σταδιοδρομία: Ακαδημία και πολιτική/οι» 

Σύλληψη 52χρονης ημεδαπής, στην Πτολεμαΐδα, για παράβαση νομοθεσίας περί τελωνειακού κώδικα

  Σύλληψη 52χρονης ημεδαπής, στην Πτολεμαΐδα, για παράβαση νομοθεσίας περί τελωνειακού κώδικα

ΣΟΚ: Αυξάνονται οι τιμές στα διόδια στην Εγνατία Οδό

Προβλέπεται και η άμεση κατάργηση των δωρεάν μετακινήσεων για τις τοπικές κοινωνίες και τους άνεργους 

Νέα προοπτική: Σειρά επισκέψεων στις σχολικές μονάδες του Δήμου Άργους Ορεστικού

Εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς

Φλώρινα: Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί για παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και περί όπλων, κατά περίπτωση

Φλώρινα: Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί για παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και περί…

Ο Προκόπης Παυλόπουλος τίμησε τον ήρωα αστυνομικό Ηλία Κωστένη

Τα αποκαλυπτήρια μνημείου για τον αρχιφύλακα Ηλία Κωστένη, που έπεσε την ώρα…

Σύσκεψη αγροτών με στόχο την καταγραφή των προβλημάτων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Σύσκεψη με στόχο την καταγραφή των προβλημάτων του αγροτικού κλάδου, με αφορμή…

Π.Δ.Μ.: Πέντε αλήθειες στα αμέτρητα ψέματα της Γεωργίας Ζεμπιλιάδου!

Π.Δ.Μ.: Πέντε αλήθειες στα αμέτρητα ψέματα της Γεωργίας Ζεμπιλιάδου!