Γνωστοποιούμε ανακοίνωση του τμήματος Φυτ/κου και Ποιοτικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της ΠΕ Καστοριάς σχετικά με:

«Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία σε υποδομές οινοποιίας» και «Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της οινοπαραγωγής» σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της περιόδου 2023-2027.

Με την Υπ .Απόφαση 3139/329923, ΦΕΚ Β΄6309/06.11.2023, καθορίζονται οι αρμόδιες αρχές, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, η διαδικασία αξιολόγησης, βαθμολόγησης και κατάταξης, οι διοικητικοί έλεγχοι, η διαδικασία έγκρισης καθώς και η διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης.

Δικαιούχοι αυτής της στήριξης είναι οι οινοποιητικές επιχειρήσεις ή επαγγελματικές οργανώσεις, οργανώσεις οινοπαραγωγών, ενώσεις οργανώσεων οινοπαραγωγών, προσωρινές ή μόνιμες ενώσεις δύο ή περισσότερων οινοπαραγωγών που παράγουν και διαθέτουν στο εμπόριο προϊόντα οίνου.

 

Τέλος οι αμπελοοινικές επιχειρήσεις οι οποίες οινοποιούν σε εξωτερικούς συνεργάτες την παραγωγή τους αλλά εκτελούν οι ίδιοι την πώληση των οινικών τους προϊόντων δύνανται επίσης να είναι δικαιούχοι.

Επιλέξιμες για στήριξη είναι οι δαπάνες που συνδέονται με τις ακόλουθες Δράσεις:

Ι. Παραγωγής αμπελοοινικών προϊόντων – βελτίωσης προϊόντος

ΙΙ. Ποιοτικού ελέγχου

ΙΙΙ. Εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων

ΙV. Επενδύσεις που συνδέονται με την εκμετάλλευση εν γένει

  1. Προστασία του περιβάλλοντος

Η παραπάνω δράση είναι υποχρεωτική, καλύπτει τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου και αφορά σε επενδύσεις (αγορά/βελτίωση εξοπλισμού και υποδομών) για:

  1. εξοικονόμηση ενέργειας/βελτίωση ενεργειακής απόδοσης,
  2. παραγωγή ενέργειας για ιδιοκατανάλωση από ΑΠΕ ή βιομάζα
  3. εξοικονόμηση/μείωση κατανάλωσης ύδατος,
  4. αξιοποίηση υποπροϊόντων, παραπροϊόντων της παραγωγικής διαδικασίας
  5. μείωση εισροών στην πρωτογενή παραγωγή και μεταποίηση μέσω εξειδι- κευμένων παρεμβάσεων κυκλικής οικονομίας

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στο πρόγραμμα υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά, μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής εφαρμογής που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ., από την 10η Ιουνίου έως και την 31η Αυγούστου εκάστου έτους.

Για την αμπελοοινική περίοδο 2023-2024 οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά από την έναρξη ισχύος της παρούσας έως 24 Νοεμβρίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να απευθύνονται στους γεωπόνους του τμήματος Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, Δώμου Χριστίνα τμηματάρχη του τμήματος (τηλ.2467350 253), και Σερεμετίδη Αντώνιο υπεύθυνο ελεγκτή στον αμπελοοινικό τομέα(τηλ.2467350 377).

You May Also Like

Δέκα βιβλιοθήκες και περισσότερα από 13.000 βιβλία σε 1.500 παιδιά ακριτικών περιοχών της Ελλάδας

Τα βιβλία είναι ο καλύτερος φίλος των παιδιών, τόσο διότι αποτελούν τον…

Τι σημαίνει για την Ελλάδα το τέλος των πωλήσεων αυτοκινήτων με κινητήρες βενζίνης και ντίζελ

Τι σημαίνει για την Ελλάδα το τέλος των πωλήσεων αυτοκινήτων με κινητήρες…

Μισθοί: Τι αλλάζει με τη μείωση των εργοδοτικών εισφορών – Τα δύο σενάρια

«Η μείωση των εισφορών διευκολύνει την αύξηση του κατώτατου μισθού χωρίς άλλα μέτρα»

Καστοριά: Μαγική θέα της πόλης από το “μαύρο” βουνό των Μανιάκων! (ΦΩΤΟ)

Καστοριά: Μαγική θέα της πόλης από το “μαύρο” βουνό των Μανιάκων! (ΦΩΤΟ)

Έρευνα: Σε κυνήγι νέας δουλειάς 1 στους 4 – Μειώνεται το διαθέσιμο εισόδημα

Λιγότερο πιθανό να έχουν πρόσβαση στην κατάρτιση

Βάζουν ‘’ ταφόπλακα ‘’ στον Περιφερειακό Τύπο

Ακόμη μια απόπειρα να καταργηθεί η υποχρεωτική δημοσίευση των προκηρύξεων του δημοσίου…

Στη Δυτική Μακεδονία ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Π. Σκουρλέτης, μετά από πρόσκληση του Περιφερειάρχη

Την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου θα επισκεφθεί τη Δυτική Μακεδονία ο Υπουργός Περιβάλλοντος…