Το «πράσινο φως» άναψε το ΥΠΕΝ για το αιολικό πάρκο της εταιρείας «Ενεργειακή Μαυροβουνίου», ισχύος 80 MW το οποίο θα αναπτυχθεί στην περιοχή της Μαγνησίας.

Συγκεκριμένα, εκδόθηκε  η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του έργου με τίτλο: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε.) και των συνοδών σε αυτό έργων, συνολικής ισχύος 80 MW, στη θέση ‘Μαυροβούνι’, του Δήμου Ρήγα Φεραίου, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της εταιρείας Ενεργειακή Μαυροβουνίου ΙΚΕ».

Η εν λόγω εταιρεία συστάθηκε τον Οκτώβριο του 2019 και στην πορεία είχε μοναδικό μέτοχο την ισπανική Siemens Gamesa Renewable Energy Wind Farms Sociedad Anonima. Ωστόσο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων πριν έναν χρόνο, στις 12 Ιουλίου 2022, όλα τα εταιρικά μερίδια ανελήφθησαν από την «Ενεργειακή Βουρσανα Μ.Α.Ε.».

Διαχειριστές της «Ενεργειακή Μαυροβουνίου» είναι οι Βασίλειος Σπηλιωτόπουλος, Angel Hernandez και Finlay Alexander McCutcheon.

Τα χαρακτηριστικά του έργου

Το έργο αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε.) συνολικής ισχύος 80 MW στη θέση «Μαυροβούνι» του Δήμου Ρήγα Φεραίου (Π.Ε. Μαγνησίας) και των συνοδών σε αυτό έργων, που θα αποτελείται από δεκαέξι 16 ανεμογεννήτριες τύπου Siemens Gamesa SG5.0-145, ονομαστικής ισχύος 5 ΜW έκαστη, με προβλεπόμενη συνολική εγκατεστημένη ισχύ 80 MW και μέγιστη αποδιδόμενη ισχύ 80 MW.

Κάθε ανεμογεννήτρια έχει ύψος πύργου 127,5 μέτρα και διάμετρο ρότορα 145 μέτρα.

Σύμφωνα με την ΑΕΠΟ, στη θέση της κάθε ανεμογεννήτριας θα διαμορφωθεί πλατεία εγκατάστασης, εμβαδού περίπου 6000 m2. Η διαμόρφωση θα γίνει με εκσκαφή και επίχωση για να αποδοθεί μία επίπεδη επιφάνεια, η οποία θα διαστρωθεί με θραυστό υλικό 3Α, πάχους περίπου 10 cm μετά τη συμπύκνωση. Σε κάθε πλατεία μετά τη διαμόρφωση, θα πραγματοποιηθεί διάνοιξη ορύγματος θεμελίωσης, σχήματος κυκλικού, με διάμετρο της τάξης των 22 m περίπου και βάθους 3,1 m περίπου. Εντός του ορύγματος θα κατασκευαστεί η βάση οπλισμένου σκυροδέματος της ανεμογεννήτριας, η οποία θα είναι κυλινδρική με διάμετρο 21 m περίπου και βάθος 3 m περίπου. Η τελική επίχωση θα πραγματοποιηθεί με προϊόντα εκσκαφής και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών το θεμέλιο θα είναι υπόγειο.

Ο Α.Σ.Π.Η.Ε. θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής και θα συνδεθεί σε νέο Υ/Σ Ανύψωσης Τάσης 33/150 kV, ο οποίος θα κατασκευαστεί σε κατάλληλο γήπεδο εντός της ζώνης όδευσης της Γ.Μ Λάρισα-Βόλος.

Ακόμη, θα κατασκευαστούν τα απαραίτητα κτηριακά και δομικά έργα, γειώσεις και σύστημα αντικεραυνικής προστασίας, περιμετρικός φωτισμός – οδοφωτισμός – φωτισμός κτηριακών χώρων και όλες οι απαιτούμενες Η/Μ εγκαταστάσεις ψύξης, θέρμανσης, αερισμού, πυρόσβεσης, αδιάλειπτης παροχής τάσης στα κρίσιμα φορτία και γενικότερα ό,τι προβλέπεται από τις ισχύουσες προδιαγραφές του ΑΔΜΗΕ και τη Σύμβαση Σύνδεση μεταξύ του Διαχειριστή και του παραγωγού.

Η σύνδεση του Α.Σ.Π.Η.Ε. έως τον νέο Υ/Σ 33/150 kV θα πραγματοποιηθεί μέσω υπόγειας γραμμής μέσης τάσης (Μ/Τ) 33 kV. το συνολικό μήκος της οποίας θα φτάνει τα 27 χλμ.

Εντός του νότιου πολυγώνου του Α.Σ.Π.Η.Ε. θα τοποθετηθεί Οικίσκος Ελέγχου συνολικού εμβαδού περίπου 200 m2 που θα στεγάσει τον κεντρικό ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, τον ηλεκτρονικό υπολογιστή τηλε-εποπτείας, τηλε-ελέγχου και τηλεχειρισμού των Α/Γ, χώρους αποθήκευσης των απαραίτητων εργαλείων και ανταλλακτικών κ.α.

Για την πρόσβαση στη θέση του κυρίως έργου (πολύγωνα εγκατάστασης Α/Γ) θα χρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο επαρχιακό οδικό δίκτυο της περιοχής (υφιστάμενη οδός Κανάλια – Κεραμίδι), στο οποίο θα πραγματοποιηθούν 14 τοπικές επεμβάσεις / διαπλατύνσεις. Επίσης, οι εργασίες οδοποιίας περιλαμβάνουν και εργασίες εσωτερικής οδοποιίας (νέας διάνοιξης και βελτίωσης). Το συνολικό μήκος της εσωτερικής οδοποιίας θα είναι 14.005,50 μ.

Σημειώνεται ότι μετά την έκδοση της ΑΕΠΟ και πριν την έναρξη της κατασκευής, θα πρέπει να κατατεθεί ολοκληρωμένο Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Σ.Π.Δ.) του έργου, στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ), στον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. και στη Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ.

Στο Σ.Π.Δ. θα πρέπει να ενσωματωθούν σε κάθε περίπτωση: α) ο τρόπος εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων, β) ο απολογισμός και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων, με έμφαση ειδικά στα ζητήματα της βιοποικιλότητας, γ) τα αποτελέσματα από τα προγράμματα παρακολούθησης, και δ) τυχόν προτάσεις για επιπρόσθετα μέτρα (διαχειριστικά ή μη) για την προστασία της βιοποικιλότητας και του περιβάλλοντος γενικότερα, εφόσον τούτο κριθεί σκόπιμο από την παρακολούθηση της κατασκευής και λειτουργίας του έργου.

https://www.newmoney.gr/

You May Also Like

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.295 ανέργων, ηλικίας 25-29 ετών

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η προκήρυξη της δράσης «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την…

ΕΦΚΑ: Πειθαρχικός έλεγχος για 10 περιπτώσεις απίστευτης ταλαιπωρίας πολιτών – Ασφαλισμένος περίμενε 5 χρόνια για μια απάντηση

Αναλυτικά οι 10 περιπτώσεις ακραίας ταλαιπωρίας στον ΕΦΚΑ που οδηγούνται σε πειθαρχικό…

«Μπόνους» 300 ευρώ σε επιπλέον 1.200 μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους που κατάρτισαν Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης

Οι πληρωμές εμφανίζονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων εντός 1-2 εργάσιμων ημερών μετά την καταβολή τους.

ΟΑΕΔ: Πότε λήγει η προθεσμία των αιτήσεων για 2.082 θέσεις πλήρους απασχόλησης

ΟΑΕΔ: Πότε λήγει η προθεσμία των αιτήσεων για 2.082 θέσεις πλήρους απασχόλησης

Στην Πολιτική Προστασία ο πρώην Επίτροπος της ΕΕ, Χρήστος Στυλιανίδης – Συνάντηση με τον Νίκο Χαρδαλιά

Στην Πολιτική Προστασία ο πρώην Επίτροπος της ΕΕ, Χρήστος Στυλιανίδης – Συνάντηση…

Μάσκα: Σε ποιους χώρους είναι υποχρεωτική – Ποιοι εξαιρούνται

Table of Contents Hide Μάσκα: Σε ποιους χώρους είναι υποχρεωτική – Ποιοι…

Πάτρα: «Δεν είναι κληρονομικό, είναι 3 διαφορετικοί θάνατοι», λένε από την οικογένεια που έχασε 3 παιδιά

Συγκλονισμένο παρακολουθεί το πανελλήνιο το δράμα οικογένειας στην Πάτρα που μέσα σε…

Μυστήριο στη Ναύπακτο: Ανοιχτό το μνημείο και άφαντα τα οστά του στρατηγού Λάμπρου Τζαβέλλα

«Μουδιασμένη» είναι η τοπική κοινωνία της Ναυπάκτου από την εξαφάνιση των οστών του από…

Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις Σεπτεμβρίου

Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις Σεπτεμβρίου