Διατάξεις που αλλάζουν όλο το εκλογικό σύστημα της ΕΠΟ, προβλέπει  ο νέος αθλητικός νόμος του υπουργείου πολιτισμού και αθλητισμού, που έχει στην κατοχή του το Soccerplus.

Στο νομοσχέδιο που έχει ήδη σταλεί στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία αυξάνεται κατακόρυφα ο αριθμός των εκλεκτόρων, υιοθετείται αναλογικό σύστημα ώστε να εκπροσωπούνται στο ΔΣ όλες οι τάσεις ανάλογα, βέβαια, με τις ψήφους που έλαβαν, και επίσης προβλέπεται, υπό προϋποθέσεις, η απαγόρευση σε εκτελεστικό μέλος ΔΣ Ένωσης, όπως είναι οι πρόεδροι, να είναι ταυτόχρονα μέλος του ΔΣ της αθλητικής ομοσπονδίας!

Η συγκεκριμένη διάταξη που αντιστοιχεί στο άρθρο 21 και φέρει τον τίτλο «εκπρόσωπος αθλητικών Ενώσεων» αναφέρει τα εξής:

«Οι Ενώσεις, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό της οικείας Ομοσπονδίας, εκλέγουν μεταξύ των μελών τους έναν εκπρόσωπο, ο οποίος θα μετέχει ως μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. Το πρόσωπο αυτό δεν θα μπορεί να έχει παράλληλα την  ιδιότητα οποιουδήποτε εκτελεστικού μέλους σε Δ.Σ. αθλητικής Ένωσης» .

Περιορισμός θητειών στα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της ΕΠΟ

Με το αθλητικό σχέδιο νόμου περιορίζονται σε δύο οι θητείες των εκτελεστικών μελών της ΕΠΟ. Συγκεκριμένα, το άρθρο 25, παρ. 1 προβλέπει ότι «δεν επιτρέπεται η εκλογή κανενός προσώπου σε θέση Προεδρείου ή ως εκτελεστικό μέλος σε Δ.Σ. αθλητικής Ομοσπονδίας περισσότερες από δύο φορές, ανεξάρτητα αν πρόκειται για συνεχόμενες εκλογές ή αν οι δύο θητείες ήταν πλήρεις ή μη. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει αν πρόκειται για Ομοσπονδίες με λιγότερα από εκατό (100) Σωματεία – μέλη.  Όσα πρόσωπα έχουν συμπληρώσει το παραπάνω όριο κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου δικαιούνται μία ακόμη εκλογή στις προαναφερόμενες θέσεις»

Μία ψήφος ανά δέκα σωματεία

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται η αύξηση του αριθμού των εκλεκτόρων της ΕΠΟ προβλέποντας ότι ανά δέκα σωματεία θα αντιστοιχεί μία ψήφος. Μειώνεται, ωστόσο, ο αριθμός των ψήφων της Σούπερ Λίγκας στις εκλογές της ΕΠΟ Ειδικότερα, όσον αφορά το σύστημα εκλογών της ΕΠΟ και των αριθμό των εκλεκτόρων το νομοσχέδιο αναφέρει στο άρθρο 25:

«Κάθε ειδικά αναγνωρισμένη αθλητική Ένωση με Γενική Συνέλευση και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 διεξάγει αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των αντιπροσώπων που θα συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις της Ομοσπονδίας, με δικαίωμα ψήφου, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών της Ομοσπονδίας. Ανάλογα με τον αριθμό των σωματείων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου στις ως άνω Γενικές Συνελεύσεις των Ενώσεων εκλέγονται και οι αντιπρόσωποι εκλέκτορες εκάστης Ένωσης με ποσοστιαία αναλογία, ανά δέκα (10) σωματεία ένας (1) αντιπρόσωπος με τον αναπληρωματικό του. Εάν κατά τον προαναφερόμενο υπολογισμό απομένουν περισσότερα από πέντε (5) Σωματεία, εκλέγεται άλλος ένας αντιπρόσωπος εκλέκτορας. Οι υποψήφιοι καταχωρούνται σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο και το δικαίωμα σταυροδοσίας είναι μέχρι του αριθμού των εκλεγομένων εκάστης Ένωσης, ο οποίος και αναγράφεται σε κάθε ψηφοδέλτιο.

Διατάξεις καταστατικών αθλητικών Ομοσπονδιών που ορίζουν προνομιακό καθεστώς ως προς τα δικαιώματα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για ιδρύτριες Ενώσεις ή για επαγγελματικούς συνδέσμους Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών ή για φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα, είναι άκυρες και ανίσχυρες.

Εκλογές με αναλογικό σύστημα

Το νομοσχέδιο υιοθετεί το σύστημα της απλής αναλογικής προβλέποντας ότι «σε περίπτωση κατά την οποία το καταστατικό αθλητικής Ομοσπονδίας προβλέπει ότι οι αρχαιρεσίες γίνονται με βάση συνδυασμούς υποψηφίων, η διαδικασία εκλογής των υποψήφιων μελών του Δ.Σ. ορίζεται ως εξής: ο πρώτος σε ψήφους συνδυασμός με ποσοστό μέχρι 50 % εκλέγει αριθμό μελών σε ποσοστό τουλάχιστον 60% του συνολικού αριθμού των μελών του Δ.Σ. και με ποσοστό άνω του 50 % εκλέγει αριθμό μελών σε ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70 %) του συνολικού αριθμού μελών του Δ.Σ., ο δε υπόλοιπος αριθμός μελών του Δ.Σ. εκλέγεται αναλογικά από τους άλλους συνδυασμούς και υπό την προϋπόθεση ότι ο καθένας από αυτούς συγκεντρώνει αριθμό ψήφων σε ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10 %) επί του συνολικού αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση κατά την οποία κανένας συνδυασμός πλην εκείνου που πλειοψήφησε δεν συγκεντρώνει το προαναφερόμενο ποσοστό ψήφων (10%), ο πλειοψηφήσας συνδυασμός εκλέγει το σύνολο των μελών του Δ.Σ. Σε όσα καταστατικά αθλητικών Ομοσπονδιών προβλέπεται σύστημα απλής αναλογικής για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ., δεν έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια της παραγράφου αυτής».

Πηγή: soccerplus.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

You May Also Like

“Καταγράφουμε την ιστορία σήμερα για να μην μας διαγράψει αύριο”

Γράφει Ο Λεωνίδας Θ. Πουλιόπουλος Έχω ασχοληθεί με αρκετές βιβλιοπαρουσιάσεις, μονογραφίες, έρευνες…

ΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟΝ Α.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟΝ Α.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Η Τελική φάση του Πρωταθλήματος Εφήβων της Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. έφτασε.

Η Τελική φάση του Πρωταθλήματος Εφήβων της Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. έφτασε.

Συμμετοχή του Α.Σ. Καστοριάς στους αγώνες Special Olympics

Ένα πολύ όμορφο Κυριακάτικο πρωινό είχαν τη χαρά να απολαύσουν οι αθλητές…

Το νέο Δ.Σ. του Α.Σ. Άργους Ορεστικού. Πρόεδρος ο Βίκτωρας Χαριζόπουλος

Το νέο Δ.Σ. του Α.Σ. Άργους Ορεστικού. Πρόεδρος ο Βίκτωρας Χαριζόπουλος