ΑΝΑΒΟΛΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ “Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΕ 80 ΗΜΕΡΕΣ”

Η παράσταση “Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΕ 80 ΗΜΕΡΕΣ” που ήταν προγραμματισμένη για την ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ θα μετατεθεί για τον καινούργιο χρόνο.