Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης: Τι ισχύει για τη χρήση της

 

Όπως αναγράφει χαρακτηριστικά το άρθρο 29 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: «η Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για την κίνηση οχημάτων άμεσης ανάγκης και οχημάτων συντήρησης των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών ή των εταιρειών που, κατά παραχώρηση από το Δημόσιο, λειτουργούν, συντηρούν και εκμεταλλεύονται αυτοκινητόδρομο ή οδό ταχείας κυκλοφορίας, για την αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων, περιστατικών ή άλλων αναγκών».

Οποιαδήποτε άλλη χρήση της Λ.Ε.Α., εξαιρουμένων των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω, απαγορεύεται. Η στάση στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή εάν το αυτοκίνητο έχει πάθει βλάβη ή εάν το αυτοκίνητο το σταματήσει για οποιονδήποτε λόγο η Τροχαία.

Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί ότι εάν το αυτοκίνητο σταματήσει για κάποιους από τους παραπάνω λόγους στη Λ.Ε.Α., θα πρέπει οι επιβάτες του να μην μείνουν μέσα σε αυτό, αλλά να βγουν εκτός αυτού και να περάσουν το στηθαίο ασφαλείας του αυτοκινητοδρόμου μέχρι να έρθει η οδική βοήθεια.

Όπως αναφέρει μάλιστα η Αττική Οδός, μια στις δέκα συγκρούσεις που πραγματοποιούνται στον αυτοκινητόδρομο προκαλείται από αυτοκίνητα που έχουν σταματήσει στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης, αναδεικνύοντας την επικινδυνότητας της παρατεταμένης στάσης σε αυτήν.